Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bespreking bouwplannen OCMW

Op maandag 8 augustus hadden we afspraak met Dirk De fauw. We kregen er de kans op constructieve wijze een aantal aanpassingen voor te stellen. Het officiële verslag van deze vergadering vind je hier.  

 

Bouwplannen OCMW / Vivendo

Op 20 juni 2016 heeft het OCMW tijdens een informatievergadering in WZC Het Hallenhuis haar plannen uit de doeken gedaan in verband met de realisatie van een sociaal woonproject op het braakliggend terrein in het verlengde van onze straat.

In augustus wil het OCMW een vergunningsaanvraag indienen bij het stadsbestuur. Ze hoopt de werken te kunnen starten in april 2017. Het einde van de werken is voorzien in december 2018.

Het voorstel dat het OCMW kwam toelichten voorziet in de aanleg van een éénrichtingsstraat vanaf de Hogeweg tot in Hertsvelde-West. Aan de linkerzijde van deze straat (aan de kant van de garages dus) komen er 24 parkeerplaatsen. Aan de rechterzijde van deze straat en langs de Hogeweg worden er 16 volumes opgetrokken met daarin 24 woningen. Het gaat om woningen voor verschillende doelgroepen; er worden zowel seniorenwoningen gebouwd als grotere woningen tot 4 slaapkamers. Soms worden woningen gestapeld en worden er 3 bouwlagen voorzien (dit is het geval bij 9 van de 16 volumes). Alle woningen hebben een plat dak.

Achter de woningen komt een privé-tuintje met een (fiets)berging. Om die bergingen te kunnen bereiken wordt een tweerichtingsfietspad aangelegd, dat in Hertsvelde-West ongeveer ter hoogte van het speelhuisje zal aansluiten op het bestaande fietspad naar de Legeweg / Beaucourtstraat. De rest van het terrein (tegenaan de achtertuinen van de woningen in de Beaucourtstraat) wordt als openbare groenzone ingericht. Hier wordt een speelweide voorzien, een wadi (om het hemelwater te bufferen) en enkele fruitbomen.

De talrijke aanwezigen tijdens de informatievergadering hadden ruim de kans om opmerkingen te geven op de plannen. Dit waren de belangrijkste, met in vet telkens het antwoord van de ontwerpers:

· Hertsvelde-West zou niet doorgetrokken mogen worden. Dat was oorspronkelijk niet zo voorzien. De straat is nu een veilige speelruimte voor kinderen uit de buurt.
Het is op vraag van de brandweer dat de straat doorgetrokken wordt. Enkel de nieuwe straat wordt als éénrichtingsstraat voorzien, Hertsvelde-West zal vanaf dan langs twee kanten bereikt kunnen worden. Er wordt bijkomende speelruimte gecreëerd in de nieuwe openbare groenzone.

· Er worden te weinig parkeerplaatsen voorzien.
In Brugge is de norm dat er 1,33 parkeerplaatsen per woning moeten voorzien worden maar voor sociale woningen is dat 1 parkeerplaats per woning. De ervaring leert zelfs dat er slechts 1 auto is per 4 sociale woningen, dus in feite zouden 6 parkeerplaatsen al genoeg zijn. Er worden 24 parkeerplaatsen voorzien.

· Er worden 3 bouwlagen voorzien. Er zal inkijk zijn in onze huizen en tuinen. 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan laat toe dat er een teruggetrokken derde bouwlaag wordt voorzien. Het is op vraag van de subsidiërende overheid (vmsw) dat een derde bouwlaag wordt voorzien. Het terrein moet efficiënt gebruikt worden.

· Het fietspad zal gebruikt worden door lawaaierige scooters en het openbare groen door hangjongeren. 
Er is veel sociale controle mogelijk. 

· Onze woningen zullen in waarde dalen. Er zijn al heel wat sociale woonprojecten in de buurt. 
Er zijn 3000 gezinnen in Brugge die wachten op een sociale woning. De inspanningen worden verdeeld over alle deelgemeenten.  

 

De opmerkingen werden meegenomen. We zullen zien wat er mee gedaan wordt. Er werd beloofd dat de plannen in openbaar onderzoek zouden gelegd worden, dus we krijgen nog de kans om een bezwaar in te dienen. 

Het buurtcomité vindt het alleszins een goed initiatief om een infovergadering te organiseren, alleen hopen we de volgende keer wel een uitnodiging in de bus te vinden, zoals de mensen in Beaucourtstraat, Hogeweg en Hertsvelde... ons klein straatje werd weer eens over het hoofd gezien!

De powerpoint die gegeven werd, kan je hier bekijken.

De RUP-voorschriften die horen bij het grafisch plan waaraan de plannen moeten afgetoetst worden, vind je hier.

Heb je opmerkingen of vragen ivm dit project, laat ze ons dan gerust weten via onderstaand mailadres.

Wordt vervolgd !